Mennyire népszerű téma ma a női-lét, férfi-lét!

Hogy a hagyományos nemi szerepek jók-e, vagy elavultak, hogy házimunkázzon-e többet a férfi, legyen-e több női politikus, hogy az étteremben, ha a férfi fizet, az gavallérság, vagy a férfiuralom bebetonozása, hogy a nők rontották-e el vagy a férfiak, vagy nincs is elrontva...
Ezek fontos kérdések, de nem annyira, mint látszik - ha szabad ezt mondanom. Vagy legalábbis egy bizonyos felszíni, intellektuális szintnél nem juthatunk velük mélyebbre. Aki úgy érzi, valahogy nincsen tökéletesen otthon magában, kevés segítséget fog kapni ezeknek a témáknak buzgó elemzésétől.

Egy kollégámmal arra jutottuk, igazán nagy a hiány olyan térben, lehetőségben, ahol személyes, zsigeri szinten találkozhat ki-ki... saját magával. Nőiségével, nőiséghez fűződő viszonyával.


Mit értünk nőiség alatt?
Először is hangsúlyoznom kell, nem akarom a nőséget piedesztálra állítani és magasztos mázzal leönteni, méghozzá azért nem, mert minden ilyen lépés csak eltávolítana a valóság elfogulatlan megismerésétől. A pátoszos szenvelgésnél fontosabb, ki-ki hogy érzi magát a bőrében, békében él-e önmagával, és hogyan kaphat ehhez segítséget.
Az önelfogadás kulcsát abban látom, hogy tanuljunk meg harag, illetve rajongás nélkül, a valóság tiszteletben tartásával ránézni életünkre, elfogadva, hogy vannak abban örömtelibb és szomorúbb elemek is.

A női-élmény-csoport lényege az átélés és a megosztás: annak megélése és elfogadása, akik vagyunk, amilyen élményeket a vállunkon hordunk.

A legtöbben sérülnek nőiségükben, ez elkerülhetetlen. Hogy ez miért van így, az ugyanaz a kérdés, hogy egyáltalán miért van rossz a világban. Nem biztos, hogy válaszolni kell erre. De az is lehet az egyszerű válasz, sérülünk, mert sérült emberek közé születünk, ők nevelnek fel minket. És őket is sérült emberek nevelték fel, és így tovább...

Néhány kérdés nőknek:
Kislányként olyan visszajelzéseket kaptál-e a környezettől, hogy szép vagy, csodálatra méltó, értékes személyiség?
Az otthoni környezetben szabadon tudtak-e beszélni a szexualitásról úgy, mint ami nemcsak a gyereknemzés módja, hanem az egymás iránt szeretet és ragaszkodás kifejezése, közös örömforrás, az élet szép és értékes része?
A környezeted, különösen a szüleid rendben voltak-e saját nemiségükkel, láthatóan jól érezték-e magukat a bőrükben, könnyedén ki tudták-e fejezni érzelmeiket egymás iránt?
Jó élmény volt-e az első menstruációd, illetve a későbbiek?
Jó élmény volt-e az első szeretkezés?
Hiszed-e, hogy idős korodban is nőies és szép leszel?

Csak a legfontosabb kérdéseket tettem fel, folytathatnám még a sort. Vajon hány nő felel őszintén igennel az összes kérdésre?

Úgy tűnik, hogy a világban van valami békétlenség, megoldatlanság nemiség terén. Valaha teljes tabu volt a szexualitás, most pedig részlegesen az. A puszta testi megjelenítése már nem, legalábbis a médiában nem (más kérdés, hány embert ráz ki a hideg egy nudista strand gondolatától is). De a szexualitás, mint intim, érzelmekkel átitatott jelenség mintha továbbra is tabu volna. Nincsenek szavaink rá, kerüljük a témát, vagy ha szóba kerül, akkor leginkább viccelődés formájában.
És ez baj, mert így ki-ki magára marad érzéseivel, aggodalmaival, félelmeivel, vagy éppen örömeivel, melyeket megosztani nem szalonképes.

A női-élmény-csoport egy első kezdeményezés. A résztvevőkkel 10 alkalommal találkozunk, elmélyedve az összes fontos témában, ami a nőiséghez fűződik, teret adva a személyes élmények megosztására. A szomorúságnak is helye van, és az örömnek is. A beszélgetésen túl a lélektan módszereinek tárházából merítve behozunk olyan játékokat, feladatokat, amik segítenek felszínre hozni azokat a régi, elfeledett, ki nem mondott érzéseket, élményeket, amikről talán maguk a résztvevők sem tudnak már. A csoport adja azt a közeget, amiben ezekre biztonsággal ránézhet mindenki; elgyászolhatja a veszteségeket, megsirathatja a sérelmeket, békét köthet sorsával. És továbbléphet.

Hogy lesz-e folytatása a történetnek? Azt majd meglátjuk. Egyelőre 10 alkalomra tervezünk. Hetente egyszer találkozunk, így marad idő az élmények feldolgozására is két alkalom között.
Bármilyen kérdést szívesen fogadok nőiség témájában vagy magával a csoporttal kapcsolatban e-mail címemen: bujdoso.karolina@gmail.com.
További részletek olvashatók: www.lelkisegitseg-noi.blogspot.com
A Waldorf Pedagógiai Intézet újabb előadás-sorozatában pszichológusok vezetnek be a szülők iskolájának gondolatvilágába.
Fontos kérdésekben segítenek eligazodni: Mi az, hogy élő tudás? Lehet-e élővé tenni a holt tudást? - A digitális kor értékválsága új kihívások elé állítja a mai szülőket. Hogyan lehet ebben a változó világban egészséges gyerekeket nevelni? - Miért olyan félelmetes felnőtté válni? - Családi kommunikáció - megértjük egymást félszavakból is?

A kötet szerzői: Bakonyi Anna, Cziglán Karolina, Nemes Éva, Purebl György, S.Pintye Mária, Tari Annamária, Vajna Virág,
Vekerdy Tamás

A kötet megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban és a
Saxum Kiadó webáruházában

Népszerű bejegyzések